Τμήμα Μουσικών Σπουδών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η πλατφόρμα TMS eclass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων, που ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία ασύγχρονης και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Το σύνολο του Περιεχομένου μαθημάτων της πλατφόρμας TMS eclass του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς και το υλικό των διαλέξεων που μεταδίδονται μέσω του διαδικτύου στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, διαφανειών, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, βίντεο και γενικά κάθε είδους ψηφιακού περιεχομένου, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα και αναφερόμενα πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων.

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, πώληση, μετάδοση, έκδοση, εκτέλεση, αντιγραφή και εμφάνιση σε κοινωνικά δίκτυα, μέρους ή όλου του περιεχομένου αυτού χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του διδάσκοντα.

Ανακοινώσεις

  • - Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016 - 12:30 μ.μ. -

    Αν επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση στην πλατφόρμα με δικαιώματα χρήστη - εκπαιδευόμενου, παρακαλώ συμπληρώστε την αίτηση στο πεδίο “Εγγραφή”. Η αίτηση θα σταλεί στον υπεύθυνο διαχειριστή ο οποίος θα δημιουργήσει το λογαριασμό και θα σας στείλει τα στοιχεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.