Τμήμα Μουσικών Σπουδών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Μαθήματα

  • Κατηγορία: Ακαδημαϊκές υπηρεσίες
  • Extras (Extras)  -  0 διαθέσιμα μαθήματα
Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ERASMUS (TMS_COMMONS229)Κυριάκος Καλαϊτζίδης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (TMS_COMMONS239)Γραμματεία ΤΜΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ (TMS_COMMONS333)Γραμματεία ΤΜΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ (TMS_COMMONS428)Γραμματεία ΤΜΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ (TMS_COMMONS425)Απόστολος Τσαρδάκας
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (TMS_COMMONS427)Λορέντα Ραμοπούλου
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (TMS_COMMONS151)Λορέντα Ραμοπούλου
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΟΔΗΓΟΣ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΝ (TMS_COMMONS104)Γιώργος Κοκκώνης
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (TMS_COMMONS287)Κωστής Βασιλειάδης, Ηλέκτρα Τράκα, Τσάμης Ηλίας, Διονυσία Μιχαλοπούλου
ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ (TMS_COMMONS429)Γραμματεία ΤΜΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (TMS_COMMONS101)Γραμματεία ΤΜΣ